Skillnaden mellan MLM och Network Marketing

Läste precis ett klargörande om skillnaden mellan MLM (Multi-Level Marketing) och Network Marketing (nätverksmarknadsföring) som jag i fortsättningen kommer att använda mig av. Du kanske inte håller med mig, men för mig kändes det som en vettig distinktion, eftersom den baserades på utifrån vilket sätt man får betalt.

Multi-Level Marketing är när man får betalt på flera nivåer, men att det finns ett stopp i hur många nivåer man får betalt för. Det innebär enligt denna definition att alla unilevel- och matrix-planer är MLM, samt även de som blandar in dessa planer i något slags mix-plan. Även break-away-planer måste ju ses som att man får betalt på flera nivåer.

Network Marketing däremot, beskriver att man skapar ett nätverk av marknadsförare. Det innebär att renodlade binära planer hamnar under denna beteckning.

Från att tidigare ha jobbat i ett företag som använde sig av uni-level, har mitt nuvarande företag en binär plan. Och från att tidigare ha ansett att uni-level var den enda, ”rena”, kompensationsplanen, den som mest höll sig till ursprungstanken, är jag numera helt såld på renodlade binära planer. Med en binär kompensationsplan blir det nämligen ett helt annat teamarbete, ett helt annat samarbete och ett tänkande som i mycket större utsträckning gagnar ALLA, på alla nivåer i teamet.

Hon som skrev denna distinktion gjorde dessutom skillnaden att NWM var att föredra framför MLM, eftersom det i NWM finns ett större incitament att jobba med ALLA som vill komma framåt med sin business. Jag håller faktiskt med!

Vilken betalningsplan föredrar du? Och håller du med om skillnaden?

About the Author Ingela Melinder

Leave a Comment: