Hur bör ett bra MLM-företag se ut?

Jag roas mycket av att kolla in olika MLM-bolag runt om i världen. Ända sedan jag första gången kom i kontakt med MLM runt 1996, har jag spanat på kompensationsplaner, produktutbud och numera också hemsidor. Och det sorgliga är att ju mer jag kollar runt, desto mer övertygad är jag att de flesta företag på något sätt har missat hela poängen med MLM.

För poängen med en MARKNADSFÖRINGSMETOD som MLM är precis som poängen med vilken marknadsföringsmetod som helst – man vill ha KUNDER! Kunder som i konsumerande kunder, kunder som köper de produkter eller tjänster man säljer/marknadsför, kunder som inte är det minsta intresserade av att TJÄNA pengar på produkterna/tjänsterna. Kunder som alltså bara är rätt och slätt kunder, inget annat. Kunder som handlar i ”butiker”, antingen i fysiska butiker, digitala butiker eller i direktförsäljningsbutiker.

För man måste förstå att MLM/Network marketing (nätverksmarknadsföring) bara är en metod för ett företag att nå ut till kunder. Istället för att annonsera på vanligt sätt, väljer man att låta ”vanliga människor” vara annonser och reklampelare för företaget och då få betalt för detta. Problemet är när både företag och de människor som blir reklampelare inte förstår detta, utan tror att reklamen bara ska riktas till nya reklampelare.

För världen flödar över av MLM-företag, av företag inom nätverksmarknadsföring, network marketing, som bara jobbar för att få fler reklampelare/”butiker” och inga kunder. Dessa företag lockar med att man ska bli ”medlem”, alltså ”starta en butik” för att få återförsäljarrabatt (=butiksrabatt), att man ska starta en butik för att tjäna pengar på andra butiker – som inte heller har några kunder som handlar. Hela affärsidén med dessa typer av ”MLM” (som borde kallas Vampire Marketing, eftersom affärsidén bygger på att det måste komma in ”nytt blod” hela tiden) är alltså att starta butiker som tjänar pengar på att starta butiker.  I bästa fall har någon av dessa butiker några enstaka kunder, i sämsta fall har INGEN ”butik” någon kund överhuvudtaget…

För mig är det fullständigt obegripligt varför varken företagen själva eller de som väljer att vara reklampelare för företagen, inser denna parallell med fysiska butiker eller att de inte ser det orimliga i att bara göra reklam till andra som ska göra reklam.

På internet är detta extra vanligt. Extremt många företag på internet ger inte ens möjligheten att bli en renodlad kund, utan kunder och ”butiker” är samma sak. Det minsta man borde kräva av ett företag är väl att det ska vara möjligt att bli enbart kund, kan man ju tycka. Men så är det faktiskt inte.

Men det finns även utanför internet. Väldigt många företag har en kompensationsplan där kundanskaffning är frivilligt, vilket innebär att det blir oerhört diffust vilken roll man har som reklampelare för företaget. När kundanskaffning är en frivillig handling, läggs fokus ofta på rekrytering av nya reklampelare. Eller så har man lagt upp det så att produkterna blir billigare ifall man samtidigt blir reklampelare, alltså man får återförsäljarrabatt om man avstår från att bli kund och istället blir reklampelare.  Rollen som reklampelare för ett företag är om möjligt ännu mer diffus här.

Jag har träffat många, många människor som tror att mlm bara handlar om att flytta produkter runt i ett nätverk av människor, att man ska sälja neråt i nätverket. Med utgångspunkt i ovanstående så skulle jag faktiskt vilja ge många mlm-kritiker rätt: Många mlm-företag ligger farligt nära pyramidspel, just för att de inte fokuserar på KUNDanskaffning!

Men så finns det mlm-företag som verkligen fungerar som de kundanskaffningsmaskiner de är tänkta att vara, där kundanskaffningen står i fokus och där nätverksmarknadsföring används som en METOD för att MARKNADSFÖRA produkter ut till kunder. Dessa företag är de som ger en hållbar inkomst för framtiden och inte bara tillfälligt.

Om företaget dessutom har en produkt som människor verkligen VILL HA eller, ännu bättre, verkligen BEHÖVER, så är den återkommande inkomsten hållbar på riktigt! Om man hittar ett sådant företag så är man bara att gratulera :-)!

About the Author Ingela Melinder

Leave a Comment: