Felet med MLM, del 1: Passar metoden ihop med produkten?

I ett antal artiklar kommer jag att sticka ut hakan en aning och försöka klargöra vad som är felet med MLM, alltså vad det är som har gjort att metoden har fått ett dåligt rykte. Hur många artiklar det blir återstår att se!

Felet med MLM, del 1:

Låt oss säga att du har en produkt eller tjänst du vill marknadsföra. Det finns då ett antal olika METODER att göra det på, men om vi hårdrar det hela finns det egentligen bara två sätt:

– Genom ANNONSER i tidningar, teve, radio, postutskick, epostutskick, anslagstavlor, banderoller, på hemsidor etc. Ställena man kan placera annonser på är ganska många, men text och/eller bild är en annons oavsett var den sitter.

– Genom MÄNNISKOR som pratar för och rekommenderar produkten eller tjänsten.

Ofta blir det en mix av dessa två metoder, så det ena utesluter inte det andra. Men man kan se att de som valt att marknadsföra en produkt eller tjänst genom MÄNNISKOR hellre lägger pengarna på att betala dessa människor, till exempel företag som valt att anlita säljare för att föra ut sina produkter/tjänster. Och tvärtom, de som väljer annonsmodellen ger sällan kompensation till människor som pratar för produkten/tjänsten.

Den produkt eller tjänst som vi ponerar att du vill marknadsföra, måste ut på något sätt. Och du måste välja vilket sätt SOM PASSAR PRODUKTEN/TJÄNSTEN BÄST; annonser eller människor? Vissa produkter passar inte alls ihop med annonsering, medan andra fungerar kanon att marknadsföra på det sättet.

Och det är redan här det blir problematiskt med många MLM-företag, eftersom alldeles för många produkter/tjänster skulle ha gjort sig bättre att marknadsföras via annonser på olika sätt istället för via MLM (alltså människor). Alltför ofta verkar det som om MLM-företag har anpassat produkten/tjänsten efter marknadsföringssättet MLM och inte tvärtom, som man alltså borde ha gjort.

Jag tror nämligen att det ofta går till såhär med MLM-företag:

Någon har upptäckt att Multi-Level Marketing är en smart och kostnadseffektiv marknadsföringsmetod och sätter sig därefter ner och funderar på vilka produkter/tjänster man skulle kunna marknadsföra på det sättet. Man tar fram en produkt eller tjänst som i bästa fall är unik och behövd, i sämsta fall varken eller.

När det borde gå till såhär:

Man har en produkt/tjänst som man vill marknadsföra. Eftersom produkten behöver förklaras, provas eller visas på något sätt, väljer man att marknadsföra den genom människor. Multi-level marketing/nätverksmarknadsföring är då en av de mer effektiva modeller som man kan välja.

Tänker man på detta sätt så inser man faktiskt att marknadsföring via internet inte kan räknas som annat än annonser, även om det är människor inblandade…

Men MLM via internet kommer att bli en egen artikel i denna ”serie”. Liksom vad som krävs av en produkt eller tjänst för att den ska göra sig bättre att marknadsföras via människor.

About the Author Ingela Melinder

Leave a Comment: