”Är MLM ett dåligt ord?”

Förhoppningsvis kommer agnarna så småningom att sållas från vetet, där de mlm-företag som fokuserar på kundanskaffning är de som ”överlever”. Då kommer troligtvis fler upptäcka att mlm bara är en marknadsföringsmetod bland andra.

http://www.forbes.com/sites/chicceo/2012/09/27/is-mlm-a-bad-word/

På engelska finns bättre artiklar än på svenska, och nu har Forbes publicerat en saklig artikel som kanske kan hjälpa till att bringa lite ljus över vad MLM egentligen är.

http://www.forbes.com/sites/chicceo/2012/09/27/is-mlm-a-bad-word/

 

About the Author Ingela Melinder

Leave a Comment: